BoekTrust

Uit Boektrust

Ga naar: navigatie, zoeken

Wie? wie maken BoekTrust?

Wat doet BoekTrust?

Waar vind ik BoekTrust?

Waarom BoekTrust?


En verder zijn de vragen Wie Wat Waar ook richtinggevend voor de specifieke belangstelling van BoekTrust voor:

Wie: auteurs & uitgevers & recensenten - en vermelding van hun websites!

Wat: uitvoerige mogelijkheden om boeken m.b.v. Onix te karakteriseren; o.a. meerdere nur-codes

Waar: het Geo-code-project maakt het uitgevers mogelijk om het regionale belang van hun uitgaven aan te geven.