Uitgevers

Uit Boektrust

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Verkopen begint met vindbaar zijn

Zie ook: BooksoniX


Met de volwassenwording van het Web 2.0 concept blijkt steeds duidelijker dat de gebruikers van het internet niet meer passief geïnformeerd willen worden, maar dat zij actief informatie verzamelen en verwerken.

Wilt u als uitgever ervoor zorgen dat uw boeken onder de aandacht komen van uw potentiële doelgroepen dan streeft u naar presentatie temidden van alle verkrijgbare boeken op zoveel mogelijk plaatsen. BoekTrust helpt u daarbij door geïnteresseerden naar de door u gecreëerde verkoopomgeving te leiden: de boekhandel of uw website.

BoekTrust biedt u en uw boeken de enige database waar boeken, e-books, audioboeken en CD-roms van en over boeken als samenhangend geheel vindbaar zijn.

A. Alle door u gewenste informatie kunt u presenteren

B. U genereert meer traffic vanwege volledigheid en nauwkeurigheid

C. Gebruikers zien rechtstreekse links naar websites van de uitgever

D. Volledigheid levert meer kansen voor aanboren nieuwe distributiekanalen

E. U blijft zelf eigenaar van alle gegevens en bepaalt zelf welke gegevens waar gepresenteerd worden.


De volgende voordelen zijn ook van belang voor het resultaat onder de streep:

F. Uniformering en structurering gegevensstroom (digitaal) anticipeert op meer gestroomlijnde aanbiedingsprocedure voor boekhandel

G. Eén database bespaart het backoffice de noodzaak gegevens te versturen naar alle verschillende partijen die over die gegevens moeten beschikken.

H. Kosteloos voor uitgeverij, behalve eenmalige vastlegging gegevensstroom van en naar BoekTrust. Indien de uitgeverij reeds beschikt over een datasysteem met ONIX in- en output dan kan dit zeer eenvoudig zijn.


BoekTrust is de multiplier van boekdata, het vliegwiel van uw verkoop


Hoe werkt het

Alle gegevens die nodig zijn om een boek zo voordelig mogelijk te presenteren en duidelijk aan te kunnen bieden kunt u in de BoekTrust-database opslaan. Dit houdt in dat ook u foto’s en andere afbeeldingen of links naar uw eigen website, of die van de auteur, mee kunt sturen.

Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de automatisering die bij uw uitgeverij aanwezig is en de werkwijze die u verkiest.

A. Aanlevering vanuit uw eigen uitgevers-managementsysteem.

B. In plaats van de gegevens in het eigen systeem in te voeren, kunt u ze ook rechtstreeks in de database invoeren.

Boekgegevens blijven opgeslagen, zodat u gegevens altijd kunt wijzigen en opnieuw versturen. Na het ingeven van de gegevens via het internet zijn deze 30 seconden later ook via het internet o.a. via www.boek.nl te vinden en daarmee zijn deze wijzigingen ook doorgegeven naar alle afnemers van BoekTrust


Toegang en beveiliging

De toegang tot de BoekTrust is uiteraard beveiligd. Het is mogelijk om iemand slechts voor een beperkt aantal stamnummers (alleen die van een bepaalde imprint) bevoegd te maken. Iedereen kan uiteraard via het internet meteen zien welke gegevens van een boek zijn ingevoerd, want dit is de essentie van onze openbaar toegankelijke database. Via www.boek.nl kunnen de gegevens per boek worden opgevraagd.

Kosten

Opslag van de gegevens en verzending vanuit BoekTrust naar de afnemers van de data kost de uitgever niets. BoekTrust verdient haar geld doordat de afnemers betalen voor de gegevens, zij zijn immers gebaat bij correcte en zo volledig mogelijke gegevens, waarvoor zij anders veel handmatig werk moeten verrichten
Hieronder vindt u verdere instructies voor invoer en versturen.

Gegevens invoeren

Er zijn verschillende manieren waarop u uw gegevens aan BoekTrust kenbaar kunt maken.

Het eenvoudigste is het om de gegevens van uw boeken in te voeren via onze editor, SOEP. Als u klikt op deze SOEP-veldenlink dan komt u op een meer technische pagina waar wij alle op dit moment gebruikte ONIX-velden hebben gezet, die zich op de nieuwe SOEP-invoer pagina op het web zullen bevinden.

Mocht u uw titelgegevens al digitaal beschikbaar hebben, dan kunt u die ook (in bulk) aan ons toezenden. Het beste is het als u daarbij gebruik maakt van ONIX, een XML-standaard voor de communicatie over boeken. Indien u op deze ONIX-voor uitgevers-link klikt, dan vindt u het document “Uitleg voor ontwikkelaars versie3”. De bouwers van uw website vinden in dit document de gegevens die zij nodig hebben om uw boekdata in het juiste (ONIX)XML format te plaatsen. In bijzondere gevallen kunt u uw gegevens in een ander formaat dan ONIX aan ons toezenden; u kunt daarvoor contact op nemen met Frans Cladder via info@boektrust.nl. U kunt gegevens die u via ONIX stuurt altijd opnieuw bewerken via SOEP, indien u aangeeft deze gegevens voortaan via SOEP te bewerken en te updaten.

Zelfs als u zelf al gebruik maakt van een database, raden we u aan om van onze SOEP-invoerpagina gebruik te maken. SOEP vraagt om veel meer informatie dan tot nu toe gebruikelijk is om in een metadatabase op te slaan, waaronder doelgroepinformatie, flapteksten, afbeeldingen en de regiocode. Met de voor onze database unieke regiocode kunt u boeken die speciaal voor de regionale markt zijn, beter vindbaar maken. Deze gegevens zijn zeer waardevol voor bijvoorbeeld web-boekwinkels en boekverkopers die bepaalde niches bedienen. Doordat wij goed hebben nagedacht over hoe zulke gegevens het beste gecodeerd en opgeslagen kunnen worden, hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Gegevens uitvoeren

Uw gegevens worden op twee manieren kenbaar gemaakt aan derden, via Push en via Pull. U vindt op de pagina externe_contacten een actueel overzicht van wie toegang hebben tot uw gegevens.


'Push'

U kunt ook handmatig gegevens versturen naar partijen aan wie u dat gewoonlijk rechtstreeks doet: Centraal Boekhuis, Bureau ISBN, NBD, KB, etcetera. U kunt dat digitaal doen, of via PDF. Kiest u voor het eerste, dan worden gegevens door BoekTrust digitaal verstuurd. Kiest u voor het tweede, dan worden gegevens zo getoond dat u ze slechts hoeft uit te printen en zelf kunt versturen.

'Pull'

BoekTrust heeft contracten met derden die hen toestaat om in onze database te zoeken naar boekgegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld web-boekwinkels altijd beschikken over de meest actuele boekgegevens. U hoeft niets te doen om te zorgen dat uw gegevens op deze manier verspreid worden.

Het beheer van uw gegevens

Het beheren van uw gegevens via SOEP is kosteloos!

Voor niets gaat de zon op. Door uw gegevens in te voeren bij BoekTrust geeft u aan BoekTrust het recht om uw gegevens op te nemen in onze database. Wij verkopen licenties aan derden om uw gegevens via BoekTrust in te zien. Naar analogie van de adresgegevens van het telefoonboek: u verleent ons het recht om uw gegevens als onderdeel van onze verzameling te verhandelen. Dit beperkt niet uw auteursrecht op de gegevens, of uw recht om uw eigen gegevens ook aan anderen te versturen. Wij bieden u kosteloos de mogelijkheid om uw gegevens via BoekTrust te versturen. Zie de gebruiksvoorwaarden op Boek.nl